Przemoc w związku

Związek partnerski, małżeński, przechodzi przez różne fazy i etapy. Dojrzała relacja intymna nie jest już relacją wyidealizowaną, wiecznie romantyczną, która zaciera różnice i utrzymuje partnerów w niemalże stałym zachwycie i ekscytacji. Dojrzały sposób przeżywania relacji niesie za sobą zgodę na odrębność, złość oraz wyrażanie różnych stanów i uczuć. W dojrzałym związku pojawiają się konflikty i negatywne emocje.

Jeżeli jednak jeden z partnerów narusza prawa i dobra osobiste drugiego, nie liczy się z jego potrzebami, protestami, uczuciami; wykorzystuje swoją przewagę fizyczną, psychiczną, materialną, wymusza posłuszeństwo i w ten sposób powoduje cierpienie drugiego, prawdopodobnie w związku dochodzi do przemocy.

Przemoc fizyczną oraz wywołane przez nią szkody na ogół nie trudno rozpoznać. Przemoc psychiczna, ze swoimi odroczonymi w czasie konsekwencjami, bywa często nienazwana, pomijana, kamuflowana i usprawiedliwiana.

apatia, bezsenność, cykle przemocy, faza miesiąca miodowego, konflikty w związku, negatywne emocje, otwarta agresja, problemy psychosomatyczne, przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, przemoc w związku, ukryta wrogość

apatia, bezsenność, cykle przemocy, faza miesiąca miodowego, konflikty w związku, negatywne emocje, otwarta agresja, problemy psychosomatyczne, przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, przemoc w związku, ukryta wrogość

Sytuację zaciemnia też występująca w cyklu przemocy, faza miodowego miesiąca, kiedy to jeden z partnerów po zachowaniu agresywnym np. po uderzeniu, popchnięciu, wyśmianiu, skrytykowaniu, zignorowaniu, zlekceważeniu, poniżeniu, które rozładują jego napięcie i energię agresywną, zaczyna przepraszać, okazuje ciepło, miłość i troskę.

Narastająca liczba sytuacji konfliktowych, chroniczne poirytowanie jednego z partnerów, wysoki poziom otwartej agresji lub ukrytej wrogości, przejawiającej się konsekwentnym milczeniem, ignorowaniem, pomijaniem i lekceważeniem drugiej osoby, powoduje ciągły wzrost napięcia, niepokój lub też przygnębienie, apatię, problemy psychosomatyczne, bezsenność, utratę apetytu.

Sytuację pogarsza często fakt izolowania osoby doświadczającej przemocy przez sprawcę, ograniczanie jej kontaktów z innymi, co pozwala ją kontrolować i dalej krzywdzić.

By zatrzymać przemoc, musi ona przestać być tajemnicą. Potrzeba kogoś, kto stanie się sojusznikiem w odzyskiwaniu mocy, kontroli i podmiotowości.

Rozmowa ze specjalistą, spojrzenie na siebie, partnera i związek z innej perspektywy, pozwala wydobyć się z zafałszowanej rzeczywistości, zobaczyć na nowo – siebie, szanse i możliwości. Łatwiej jest wtedy uspokoić emocje, rozważyć dostępne w danej sytuacji  rozwiązania, wybierać, podejmować decyzje i decydować o sobie.

O MNIE

Jestem psychologiem i psychoterapeutą.

Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność „Psychologia kliniczna człowieka dorosłego”).

Pracuję w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej, udzielając pomocy psychologicznej w sytuacji przemocy, problemów rodzinnych oraz kryzysów w związkach. Towarzyszę też Klientom w zmaganiu się z utratami i procesami żałoby. Pomagam w radzeniu sobie z adaptacją do nowych warunków życia po tragicznych zdarzeniach losowych i objawami pojawiającymi się na skutek traumatycznych doświadczeń.

GABINET
WIZYTY

wtorek 15.00 – 22.00
(ostatnia wizyta o 21.00)

UMÓW SIĘ