Oferta

Formy oferowanej pomocy
Konsultacja
psychologiczna
pozwala zorientować się w potrzebach osoby oraz ustalić adekwatną formę pomocy.
Interwencja
kryzysowa
w której pomoc psychologiczna udzielana jest w sytuacji kryzysu i silnego stresu, spowodowanego najczęściej zmianą życiową, osobistym przełomem lub przykrym zdarzeniem losowym.
Rolą psychologa jest wówczas pomoc w odzyskaniu równowagi i kontroli oraz adaptacji do nowych warunków życia.
Do zdarzeń mogących wywołać kryzys psychologiczny należą m.in. narodziny dziecka, rozwód, zdrada partnerska, porzucenie, utrata pracy, sprawności, doświadczenie przemocy, przejście na emeryturę, choroba, wypadek, śmierć bliskiej osoby.

Psychoterapia
psychodynamiczna
wymaga koncentracji na całej osobowości pacjenta, na nieświadomych aspektach życia – motywacjach, pragnieniach, obawach, znajdujących odzwierciedlenie w codziennych relacjach ze światem. Istotnym czynnikiem zmiany jest wówczas relacja terapeutyczna, która ujawnia i modyfikuje nieadaptacyjne sposoby postrzegania i przeżywania, które niosą za sobą cierpienie.
Problemy, których rozwiązanie może wymagać zmiany struktury osobowości mogą objawiać się m.in. zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, psychosomatycznymi, brakiem kontroli emocji, niepowodzeniami w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji intymnych, konfliktami w związkach, brakiem stabilności w relacjach interpersonalnych, niepowodzeniami w pracy zawodowej, poczuciem niskiej wartości, nieadekwatności, pustki i samotności.