Psycholog Psychoterapeuta
Sylwia Krzemińska
tel. kom. 607 184 921

Jestem psychologiem i psychoterapeutą.

Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność „Psychologia kliniczna człowieka dorosłego”).

Pracuję w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej, udzielając pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysów osobistych, przemocy, problemów rodzinnych oraz kryzysów w związkach. Towarzyszę też Klientom w zmaganiu się z utratami i procesami żałoby. Pomagam w radzeniu sobie z adaptacją do nowych warunków życia po tragicznych zdarzeniach losowych i objawami pojawiającymi się na skutek traumatycznych doświadczeń.

Współpracuję z Policją, Państwowym Ratownictwem Medycznym oraz Strażą Pożarną, podczas wyjazdów interwencyjnych, w sytuacji wypadków komunikacyjnych, zdarzeń suicydalnych, przemocy seksualnej i przesłuchań nieletnich.

Udzielam pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysu, pacjentom objętym leczeniem psychiatrycznym, w ramach partnerstwa Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej, z Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego, działającym przy szpitalu HCP w Poznaniu.

Umiejętności psychoterapeutyczne rozwijałam w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

W pracy kieruję się kodeksem etycznym zawodu psychologa oraz kodeksem etycznym psychoterapeuty psychodynamicznego. Obowiązują mnie zasady kontraktu oraz tajemnica zawodowa, z której może mnie zwolnić jedynie sąd lub sytuacja zagrażająca czyjemuś zdrowiu lub życiu.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji, konsultując procesy terapeutyczne z certyfikowanym superwizorem.

Uczestniczę w licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu pomocy psychologicznej, psychoterapii i psychopatologii.

Odbyłam liczne staże zawodowe – m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Poznaniu (os. Kosmonautów).

Pracowałam z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w Stowarzyszeniu Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej – „Śmiałek” w Poznaniu.

Udzielałam pomocy psychologicznej w Telefonie Zaufania (zgodnie ze standardami IFOTES) w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu – osobom z problemami społecznymi, zaburzeniami psychicznymi oraz kryzysami samobójczymi.

Oceniałam psychologiczne aspekty pracy operatorów numeru alarmowego 112, podczas egzaminów certyfikacyjnych i recertyfikacyjnych, współpracując z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Prowadziłam wykłady z przedmiotu „Zarządzanie czasem” w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz z przedmiotu „Psychologia pacjenta” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.