Trwanie w pozornie bezpiecznym stanie równowagi zewnętrznej, sytuacji przykrej, pozornie beznadziejnej, niesie za sobą znacznie większe koszty i wyczerpuje emocjonalnie dużo bardziej, niż zmierzenie się z tym co trudne, w atmosferze bezpieczeństwa i psychicznego komfortu.

Image module
Jak pracuję

Wierzę, że wnikliwe zrozumienie problemów pozwala samodzielnie je rozwiązywać, pomaga w dokonywaniu wyborów i podejmowaniu decyzji.
Moim zadaniem jest aktywne towarzyszenie w podążaniu tą drogą.

Pomoc przeze mnie oferowana nie polega na dawaniu bezpośrednich rad i wytyczaniu dróg postępowania.

Pomagam pacjentom zrozumieć ich wewnętrzny świat, interakcje z innymi oraz sytuacje życiowe.
Szanuję indywidualne wybory, wspieram autonomię i świadome funkcjonowanie.

Ujawnienie

Ujawnienie swojego wewnętrznego świata – myśli, pragnień i lęków – budzi niepokój i wymaga odwagi.
Przyznanie jednak, że jakaś część nas samych jest słaba i bezradna, a nasze relacje niesatysfakcjonujące, jest pierwszym krokiem w kierunku zmiany i poprawy jakości życia.

Oczekiwania

Proces terapeutyczny wymaga czasu, wysiłku i zaangażowania. Z każdą osobą buduję indywidualną relację, w oparciu o którą pracuję i za którą oboje jesteśmy odpowiedzialni.
Aktywność pacjenta, jego otwartość, determinacja i motywacja do zmiany, znacznie zwiększają szansę na osiągnięcie wyznaczonego celu, złagodzenie cierpienia, czerpanie satysfakcji z bliskich relacji oraz poprawę jakości życia.

Ze swojej strony oferuję uważność, zaangażowanie oraz możliwie jak najefektywniejsze wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w procesie pomagania.

W sytuacjach wykraczających poza zakres kompetencji psychologa i psychoterapeuty, zobowiązuję się wskazać instytucje lub osoby, które w mojej opinii zaoferują adekwatną pomoc.

Formy oferowanej pomocy
Konsultacja
psychologiczna
Interwencja
kryzysowa
Psychoterapia
psychodynamiczna
Miłość, praca i zabawa
Zdolność do zaangażowania się w miłość, pracę i zabawę oraz czerpanie radości z życia nie jest nieosiągalnym celem.
Niezależnie od doświadczeń, rodzaju problemów i zaburzeń – chaos, smutek i cierpienie nie muszą towarzyszyć człowiekowi przez resztę życia.
Wysiłek włożony w pracę nad sobą daje duże szanse na zmianę i osiągnięcie satysfakcji życiowej.