Pomoc psychologiczna, psychoterapia, radzenie sobie z problemami

pomoc psychologiczna, pomoc specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego, kryzys, silny stres, kryzys psychologiczny, rozwód, zdrada partnerska, porzucenie pracy, utrata pracy, doświadczenie przemocy, przemoc, zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, zaburzenia psychosomatyczne, brak kontroli emocji, konflikty w związku, brak stabilności w relacjach interpersonalnych, poczucie niskiej wartości, pustka i samotność,

W różnych sytuacjach życiowych, na różnych etapach życia, każdy może potrzebować pomocy psychologicznej. Sam fakt korzystania z niej, nie oznacza psychopatologii.

Zwrócenie się o pomoc w sytuacji trudnej, świadczy o adekwatnym rozpoznaniu potrzeb i umiejętności zadbania o siebie.

Analogicznie – fakt nie korzystania z terapii i nie decydowania się na pomoc specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego, nie musi oznaczać psychopatologii.

W sytuacji kryzysu i silnego stresu, rolą psychologa jest pomoc w odzyskiwaniu równowagi i kontroli nad życiem, poszukiwaniu rozwiązań i adaptacji do nowych warunków życia. Do zdarzeń mogących wywołać kryzys psychologiczny należą m.in. narodziny dziecka, rozwód, zdrada partnerska, porzucenie, utrata pracy, sprawności, doświadczenie przemocy, przejście na emeryturę, choroba, wypadek, śmierć bliskiej osoby.

Korzystanie z pomocy psychologicznej lub terapeutycznej, wymaga wspólnego uzgodnienia celów. Cele muszą być realne, możliwe do osiągnięcia. Nie mogą dotyczyć osób trzecich, życiowych wyborów czy też pojawienia się lub zaprzestania pewnych uczuć pacjenta.

Proces terapeutyczny nakierowany jest na zmianę w samym pacjencie. Nie wyklucza to idących za tym zmian postaw innych osób w otoczeniu pacjenta, czy też większej pewności w dokonaniu pewnych życiowych rozstrzygnięć. Są to jednak potencjalne konsekwencje zmiany, która dokonuje się w samym pacjencie.

Problemy, których rozwiązanie może wymagać zmiany struktury osobowości mogą objawiać się m.in. zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, psychosomatycznymi, brakiem kontroli emocji, niepowodzeniami w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji intymnych, konfliktami w związkach, brakiem stabilności w relacjach interpersonalnych, niepowodzeniami w pracy zawodowej, poczuciem niskiej wartości, nieadekwatności, pustki i samotności.

Trwanie w pozornie bezpiecznym stanie równowagi zewnętrznej, sytuacji przykrej, pozornie beznadziejnej, niesie za sobą znacznie większe koszty i wyczerpuje emocjonalnie dużo bardziej, niż zmierzenie się z tym co trudne,  w atmosferze bezpieczeństwa i psychicznego komfortu.

Zdolność do zaangażowania się w miłość, pracę i zabawę oraz czerpanie radości z życia nie jest nieosiągalnym celem. Niezależnie od  doświadczeń, rodzaju problemów i zaburzeń – chaos, smutek i cierpienie nie muszą towarzyszyć człowiekowi przez resztę życia. Wysiłek włożony w pracę nad sobą daje duże szanse na zmianę i osiągnięcie satysfakcji życiowej.

pomoc psychologiczna, pomoc specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego, kryzys, silny stres, kryzys psychologiczny, rozwód, zdrada partnerska, porzucenie pracy, utrata pracy, doświadczenie przemocy, przemoc, zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, zaburzenia psychosomatyczne, brak kontroli emocji, konflikty w związku, brak stabilności w relacjach interpersonalnych, poczucie niskiej wartości, pustka i samotność,

O MNIE

Jestem psychologiem i psychoterapeutą.

Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność „Psychologia kliniczna człowieka dorosłego”).

Pracuję w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej, udzielając pomocy psychologicznej w sytuacji przemocy, problemów rodzinnych oraz kryzysów w związkach. Towarzyszę też Klientom w zmaganiu się z utratami i procesami żałoby. Pomagam w radzeniu sobie z adaptacją do nowych warunków życia po tragicznych zdarzeniach losowych i objawami pojawiającymi się na skutek traumatycznych doświadczeń.

GABINET
WIZYTY
wtorek 15.00 - 22.00
(ostatnia wizyta o 21.00)
ADRES
K.Libelta 24 lok.5, Poznań

Umów się
ZADZWOŃ